Lastbärare

Lastbärare (t.ex. pallar och containrar) är ett säkert och effektivt sätt att transportera godset.

EUR-pallen

  • 800 x 1200 mm
  • Vänsterklossen: respektive lands järnvägsbolag.
  • Mittklossen: pallens ID-nummer och IPPC-märkning.
  • Högerklossen: EUR/Epal-märkt.

En skadad EUR-pall ska tas ur bruk och måste repareras av en godkänd reparatör.

Andra lastbärare

  • halvpallar
  • tvåvägspallar
  • engångspallar
  • containrar
  • storsäckar