Lastkrav

Lastkraven anger typ av nyttolast. Det finns fyra olika typer av nyttolaster:

  1. Lastkrav q1 – Jämnt fördelad belastning
  2. Lastkrav F1 – Koncentrerad last på ytan 500 mm × 500 mm
  3. Lastkrav F2 – Last av en person på ytan 200 mm × 200 mm
  4. Lastkrav q2 – Last på delyta