Lastning och lossning

Lastning och lossning kan ske både från marknivå och från lastkaj eller direkt från lastbil.

När du lastar på bil:

  • Lasta aldrig tyngre eller högre än tillåten lastnivå.
  • Placera tungt gods nederst.
  • Fördela lasten jämnt inne i lastområdet.
  • Följ chaufförens anvisningar!

När du kör på en lastkaj eller brygga/ramp/körbro:

  • Försäkra dig om att kajen tål vikten av truck + last.
  • Försäkra dig om att kajen/rampen ligger ordentligt på plats.
  • Lastbilen ska stå alldeles intill rampen med broms på och klossar framför hjulen. Bilmotorn ska vara avstängd och chauffören ska vara utanför bilen.