Linsystem enligt EN 353-2

  • Detta är en kombination av en lina med längd från cirka 5 meter och ett replås som aktiveras vid fall.
  • Används främst för vertikalt arbete på fasader, i master, schakt samt vid arbete på sluttande ytor och tak. Några få av dem har provats för horisontell användning med förankring nere vid benen och potentiellt fall över kant. Sådana system kan användas för att förhindra fall.
  • För att säkerställa att man inte går för långt ut mot kanten är det bra att alltid göra en knut på repet, och med vissa system är detta nödvändigt för att få tillräcklig säkerhet vid horisontell användning.
Användning av linsystem i kombination med HDF-klämma
Användaren använder linsystem vid arbete på sluttande tak. Lägg märke till knuten vid replåset som skapar en extra säkring.