Lossning/lastning av fordon

  • Här pågår flera projekt där användning av krankrok på en kranbil eller till och med en tornkran kan användas som förankring.
  • Detta innebär att förfarandet med krankrok som förankringspunkt – som har beskrivits ovan för montering av baracker, containrar och moduler kan användas.

Alternativen fram till i dag har varit galge, företrädesvis i system två och två, eller fasta/flyttbara ställningar. Att förflytta sig ovanpå lasten på en bil med en förankringspunkt ovanpå bilen inger i de flesta fall falsk säkerhet på grund av fallhöjdsavståndet.

Ställningar och galgar kan lösa detta, men då krävs relativt stor yta runt bilen och/eller ett anvisat lossnings-/lastningsområde, vilket inte är vanligt.

Lina monterad på säkerhetsblock så att man kan dra ner karbinhaken och koppla fast sig innan man stiger upp på bilen. Samma princip som vid arbete med containrar, baracker etc. gäller.