Manöverdon

  • Alla personliftar ska ha en panel med manöveranordningar i korgen/på plattformen. Föraren ska från denna kunna aktivera alla manöverdon som krävs för att personliften ska fungera.
  • Personliften är även försedd med en nedre manöverpanel. Självgående personliftar har inga manöveranordningar för körning och svängning på den nedre styrpanelen.
Manöverdon
Styrspak

Vanligen är manöverdonen elektriska. Hydrauliska och pneumatiska don används vid vissa tillfällen.

Styrsystemet ska vara utformat så att det inte går att använda mer än en manöverplats i taget, bortsett från stopp och nödstopp.

Säkerhetsbrytare

En personlift är försedd med flera så kallade säkerhetsbrytare. De ska sörja för att inga oönskade situationer uppstår. Vanliga säkerhetsbrytare är följande.

Nödstopp

Maskiner ska vara försedda med en eller flera nödstoppsanordningar, så att det är möjligt att avvärja hotande situationer eller begränsa följderna av redan inträffade farliga situationer.

Nödstoppsanordningen ska:

  • vara lätt igenkännlig, ha väl synliga och lätt tillgängliga manöveranordningar
  • hejda den farliga processen så snabbt som möjligt utan att det leder till annan risk
  • vid behov utlösa – eller göra det möjligt att utlösa – vissa rörelser som ger skydd
Nödstopp
Säkerhetsgrepp

Säkerhetsgrepp/pedal

För att hindra oavsiktlig aktivering av knappar och spakar är personliften försedd med säkerhetsgrepp/pedal. Aktivering ska vara möjlig bara när greppet/pedalen är aktiverad.

Gränsbrytare

En personlift har gränsbrytare som ser till att de enskilda delarna håller sig innanför den fysiska gränsen för rörelse. När gränsen nås aktiveras gränsbrytaren, och rörelsen stoppas automatiskt.