Maskinintroduktion

  • Maskinintroduktion ska genomföras varje gång ett faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell. Maskinintroduktion betyder att en utbildad liftoperatör ska utbildas av en annan liftoperatör, som är väl förtrogen med den nya, specifika liftmodellen
  • Du ska alltså få en maskinintroduktion varje gång du ska använda en lift som är av en ny typ för dig. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren får ta del av en sådan maskinintroduktion.
  • Liftutbildningsrådet har utarbetat ett eget dokument som i detalj behandlar vad som bör ingå i en maskinintroduktion.

Dokumentet kan hämtas på liftutbildning.se