Metodval

Det finns i huvudsak två sätt att hantera arbete på hög höjd: aktivt och passivt. Valet av rätt fallskyddsutrustning beror på vilken metod som väljs.

  • Aktivt, fallhindrande
  • åtkomstbegränsande
Användning av linsystem, åtstramat och fallhindrande

Användning av linsystem, åtstramat och fallhindrande

  • Passivt, falluppfångande

Det finns tre typer av utrustning i denna kategori:

Linsystem EN 353-2
Falldämpare EN 355
Säkerhetsblock EN 360