Mobila arbetsplattformar

  • De allra flesta mobila arbetsplattformar på marknaden kräver användning av fallskyddsutrustning, med tanke på risken att kastas ut vid en oönskad rörelse på grund av sviktande underlag eller liknande.
  • Mobila arbetsplattformar har begränsad kapacitet i korgen; därför måste man arbeta fallförhindrande, med åtstramad utrustning, så att man inte kan kastas ut ur korgen och påverka den med fallkrafter.
  • Använd en stödlina enligt EN 358, fäst vid selens främre D-ring och vid den angivna förankringspunkten i korgen. Det är mycket viktigt att arbeta med strama linor och med förankringspunkten i korgen lägre än selens förankringspunkt.

Gjutarbete – däckgjutning

  • Här gäller samma principer som vid arbete ut mot kanten av däck/platt tak
  • Fallhindrande – användning av linsystem enligt EN 353-2 rekommenderas i stället för användning av säkerhetsblock enligt EN 360, med tanke på kravet på fallhöjdsavstånd. Dessutom finns det lösningar med galge för att få upp förankringspunkten ovanför användaren. Linsystem kan kombineras med horisontell förankringslina som på platt tak.