Moduler, baracker, containrar, maskiner och utrustning

  • Arbete uppe på moduler och andra konstruktioner har länge varit en utmaning i fråga om förankringspunkt och fallhöjdsavstånd.
  • Detta har inneburit att flera branschaktörer har valt att använda krankroken som fäste för säkerhetsblocket, för att säkra en förankringspunkt ovanför användaren. Man har då en styrlina i säkerhetsblocket så att man kan dra ner säkerhetsblockets karbinhake och fästa den i selens D-ring på ryggen innan man går upp. På så sätt är man säker på vägen upp, i arbetet på strukturen, och på vägen ner.
  • Det är viktigt att man låser kranen/bryter strömmen när kranen används som förankringspunkt. Se även texten nedan när det gäller avlastning/lossning av fordon, där somliga använder samma lösning.
  • Vid barackmontering, gäller samma princip som vid platta tak – efter att kranbilen har kört bort och blecken mellan barackerna ska monteras. Här placeras fästpunkterna på barackens långsida så att du kan arbeta fallhindrande.
Användning av säkerhetsblock förankrat i krankrok vid utplacering av väggelement
Användning av säkerhetsblock vid arbete på container. Observera förankringen ovanför användaren eftersom fallhöjdsavståndet är kort.
  • maskiner och konstruktioner i industrilokaler, kan det vara nödvändigt att skapa förankringspunkter i taket ovanför arbetsplatsen. Det finns även flyttbara ställningar för detta. Det är kanske möjligt att använda en horisontell förankringslina. Vid klättring i konstruktionen/på maskinen bör man använda en dubbel falldämpare eller dubbla säkerhetsblock så att man alltid är säkrad när man förflyttar sig.
  • transformatorer finns det ofta särskilda förankringspunkter. Det finns även stolpar som man kan montera. Detsamma gäller för containrar.
  • Vid underhåll av maskiner, kranar och utrustning utomhus kan det behövas dubbel falldämpare eller dubbla säkerhetsblock för klättring på maskinen/kranen. Kanske även i kombination med en stödlina. Detta gäller om mobil arbetsplattform inte kan användas.