Montering av ställningar

  • I monteringsanvisningarna för byggnadsställningar ska tillverkaren ange vilka förankringspunkter som kan användas vid montering/demontering. De är normalt konstruerade för att klara 6 kN med en säkerhetsmarginal på 1,5 = 900 kg.
  • Vilken fallskyddsutrustning som bör användas beror på plattformens längd och typen av byggnadsställning.

Här används dubbel falldämpare enligt EN 355 eller dubbla säkerhetsblock enligt EN 360. Den dubbla falldämparen ska vara så kort som möjligt för att begränsa fallhöjden och kan kanske även kombineras med en stödlina.

Tak övanför tak:

Dubbel falldämpare eller säkerhetsblock. I vissa fall kan det vara bra att använda sele med stödbälte och stödlina för en säker position och stöd vid monteringen


Fasadställning, ram eller modulställning:

  • Används falldämpare eller säkerhetsblock beroende av plattformens längd. Gärna dubbel lösning samt utrustning som har provats för förankring nere på bjälklaget och för potentiellt fall över kant.
  • Här är det dock viktigt att förstå att montering av byggnadsställningar är en «risksport». Detsamma gäller egentligen all användning av fallskyddsutrustning. Det är lätt att göra misstag! Det gäller att upptäcka det innan man faller!
  • För vissa typer av byggnadsställningar är det möjligt att använda horisontell förankringslina enligt EN 795, men då måste man se till att förankringspunkterna uppfyller kraven i bruksanvisningen. Användning av horisontell förankringslina kräver mycket högre hållfasthet än när förankringspunkten är för en person.
Användning a dubbel falldämpare enligt
EN 355 vid montering av byggnadsställning
Användning av dubbelt säkerhetsblock enligt EN 360 vid montering av byggnadsställning

Rullställning:

  • Här finns inga godkända fästpunkter för fallskyddsutrustning, och då är det viktigt att följa monteringsanvisningarna så att det hela tiden finns räcken under monteringsarbetet.

Hängställningar:

Här måste man tänka på att byggnadsställningens upphängning, utöver eventuella fall, även ska klara taravikt och lasten vid användning. Den utrustning som används är vanligtvis dubbel falldämpare eller dubbelt säkerhetsblock