Nödmanövrering

  • En viktig del av personliftens bruksanvisning är den som behandlar nödåtgärder.
  • Det finns många olika manöveranordningar och nödsystem. Föraren av en personlift måste ovillkorligen sätta sig ordentligt in i dessa.
  • Nödsänk och nödsväng görs normalt från den nedre manöverpanelen. Några personliftar har en handdriven hydraulpump som måste användas tillsammans med manuella ventiler för att genomföra nödsänkning. Nödsvängning kan i några fall göras med användning av en fast nyckel/rör och spärr direkt på svängmotorn.
Nödsänk