Olika krafter

Centrifugalkraft

  • Centrifugalkraft är en kraft som tycks dra ett föremål bort från ett rotationscentrum. Ordet centrifug betyder «flykt från centrum».
  • Om man kör med en personlift och svänger tvärt, blir man påverkad av centrifugalkraften. Detsamma kommer att hända om man svänger överdelen på personliften med hög hastighet.
Centrifugalkraft påverkar vid sväng
Isaac Newton

Tyngdkraft

  • Tyngdkraft eller gravitationskraft är den dragkraft som verkar mellan alla universums partiklar med massa. Denna kraft ändrar sig beroende på var man befinner sig. På jordens yta är gravitationskraften ca 6 gånger starkare än den är på månen.
  • Isaac Newton (1643–1727) var den förste som formulerade lagen om tyngdkraft, där han bland annat beskrev kraften som får ett äpple att falla till marken.

Levande kraft och lasten

  • När man arbetar med en personlift, ska man undvika snabba rörelser. De kan medföra stora rörelser i arbetskorg och på arbetsplattform, som i sin tur medför att maskinen blir instabil. Det har även funnits exempel på personskador som revbensbrott och liknande vid snabba rörelser (revben mot räckverk)
  • Kraftig inbromsning (levande kraft) och kraftig rivstart (lastens tröghet) kan medföra stora rörelser i arbetskorgen.
Ett snabbt stopp medföra store rörelser i arbetskorgen

Vindkrafter och sidokrafter

  • Tillverkaren anger begränsningar för hur stor vindstyrka maskinen kan användas i. Vanligtvis gäller en begränsning på 12,5 m/s, men det finns även maskiner som tål mer eller som tål mindre. Det är därför viktigt att man sätter sig in i egenskaperna hos den personlift som man ska använda. Det ska finnas en dekal i arbetskorgen som anger hur mycket vind liften tål.
  • Vind klassificeras efter den vindstyrka som observeras 10 meter över marken varvid man utgår från medelvärdet under 10 minuter. Ögonblicksvärden är inte vindstyrka utan vindstötar.
  • För att klassificera vind kan man använda Beauforts vindskala. Den är uppkallad efter den engelske amiralen Sir Francis Beaufort och utarbetades tidigt på 1800-talet.