Olika typer av inspektioner

Det finns fyra olika typer av inspektion:

  1. Inspektion före leverans
  2. Inspektion före start
  3. Regelbunden inspektion
  4. Årlig inspektion

Inspektion före leverans

Alla liftar ska kontrolleras och vid behov repareras före varje leverans vid försäljning, leasing, uthyrning eller utlåning

Inspektion före start/daglig tillsyn

  • Inspektion före varje arbetspass är operatörensansvar. Du ska gå igenom en checklista med flera punkter innan du får börja arbeta med liften

Regelbunden inspektion

  • Denna inspektion ska genomföras av utbildad personal. Inspektionen ska innefatta alla föremål som av tillverkaren har angetts för regelbunden inspektion.

Årlig inspektion

  • En årlig inspektion ska genomföras inom 13 månader efter föregående inspektion. Inspektionen ska genomföras av utbildad personal och inbegripa alla föremål som av tillverkaren har angetts för årlig inspektion.
  • Du kan läsa mer om underhåll i ISO-standarden SS-ISO 18893:2014