Olyckslaster

Olyckslaster är plötsliga laster till följd av oväntade händelser. Hänsyn till olyckslaster görs av tillverkaren och finns med i de värden för ställning som finns med i monteringsinstruktionen.

Lastklasser

Ställningarna delas in i 6 klasser med olika nyttolaster. Lastklass 1 är avsedd för inspektionsverksamhet, måleriarbete och annat underhållsarbete som inte kräver särskilt mycket materiel. Denna lastklassen byggs endast undantagsvis, normalt är att en ställning är i lastklass 3 eller högre.

  • Lastklass 2 är avsedd för måleriarbete etc. För denna ställning tillåts förvaring av något mer materiel på ställningen.
  • Lastklass 3 är avsedd för putsarbete och lättare arbete som t.ex. fönsterbyten där man behöver lagra en mindre mängd materiel för snabb åtkomst, som täcks av koncentrerad last i tabellen.
  • Ställningsklass 4 och 5 är avsedda för murningsarbeten och tunga arbeten där man skall förvara en större mängd material på ställningen, detta motsvarar delarealast i tabellen.
  • Klass 6 är ställningar för höga belastningar som det sällan finns behov av.

Man måste alltså veta vad man ska använda ställningen till för att kunna bedöma i vilken last den ska byggas.

Det är därför väldigt viktigt att man alltid undersöker vilken lastklass en ställning är beräknad för innan man börjar sitt arbete på ställningen.

Ställning anpassad för klocktorn. Notera intäckningen högst upp och skärmtak som säkring mot fallande föremål