Överlämning

  • planen för uppförande, användning och nedmontering
  • Dimensioneringshandlingarna
  • dokumentation av kontrollen
  • information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet
  • information om hur väderskyddet ska kontrolleras
  • särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns
  • instruktionerna för uppförande, användning, nedmontering och skötsel om det är fråga om en prefabricerad ställning.
Instruktioner