Överlastdon

På moderna personliftar är det vanligt att det finns instrument som ger föraren nödvändig information om bland annat överbelastning.