Passiv eller aktiv räddning

Passiv räddning är när räddningsarbetaren står på säker mark och inte är kopplad till den skadade/hängande personen

Användning av davit med bil som motvikt. Säkring med säkerhetsblock och användning av vinsch för nedfirande. Eventuell räddning sker med vinsch eller nödvev på säkerhetsblocket

Aktiv räddning är där räddningsarbetaren aktivt deltar i arbetsmomentet tillsammans med den skadade/hängande personen

Räddning med automatisk nedfirningsenhet.
Räddning med manuell nedfirningsenhet
Självräddning – Manuell nedfirning från lift. Ôvning med extra säkring

Ibland kan situationer uppstå som kräver självräddning och utrymning där man själv måste stå för räddningen och inte kan få hjälp av en annan person. Exempelvis nedfirning från konstruktion, lift eller mast/stolpe. Även sådan räddning kräver övning.