Pendlingsrisk

Det tredje punkten i 1-2-3-SAFE, pendlingsrisken, kan lätt uppstå under ett fall. Graden av pendlingsrisk beror på användarens position i förhållande till förankringspunkten. En förankringspunkt strax ovanför användaren är oftast den bästa.

  • Om du arbetar mot en kant är det lämpligast att arbeta rakt ut mot kanten i förhållande till förankringspunkten.
  • Om förankringen är gjord i en enda punkt kan du behöva flytta dig i sidled från förankringen till önskat läge.
  • Det är viktigt att du har klart för dig vilka begränsningar din fallskyddsutrustning har.
  • Metoden för att minska risken för pendling är att skapa en ytterligare förankringspunkt i sidled eller att montera en tillfällig horisontell förankringslina.