Periodisk kontroll

Ägaren ansvarar för periodiska kontroller av fallsäkringsutrustningen.

Periodisk kontroll ska utföras var 12:e månad eller oftare om tillverkaren eller ägaren anser det vara nödvändigt. Minimikravet på periodisk kontroll anges i tillverkarens bruksanvisning.

Den periodiska kontrollen ska utföras av en kompetent person som är auktoriserad av tillverkaren. Godkännandet förs in i kontrollboken.

All utrustning måste kontrolleras