Personlig skyddsutrustning

  • För användare av personlift kan det vara aktuellt att använda olika slags personlig skyddsutrustning. Vilken utrustning som kan vara aktuell tar man reda på i en riskbedömning.
  • Arbetsgivaren är skyldig att ställa ändamålsenlig personlig skyddsutrustning till förfogande för arbetstagaren om risk för skada på liv och hälsa inte kan undvikas vid tekniska installationer.

Sådan personlig skyddsutrustning kan vara:

  • Skyddsskor
  • Hjälm
  • Hörselskydd
  • Skyddsglasögon
  • Fallhindrande utrustning

Arbetstagaren är skyldig att använda den personliga skyddsutrustningen som arbetsgivaren föreskriver.