Planering och utformning av ställningar

Vid valet av ställning ska alltid en ställning väljas som bidrar till en god arbetsmiljö både för de som ska uppföra ställningen och för de som ska använda den.

Följande ska beaktas vid val av ställning:

  • ställningskomponenternas egenvikt och hanterbarhet
  • skydd mot fall vid uppförande, nedmontering och användning
  • bärförmåga och stabilitet
  • ergonomi vid användning, och
  • tillträdesledernas egenskaper
Val av ställning

Innan arbetet med att uppföra en ställning påbörjas, ska en plan upprättas för hur uppförande, användning och nedmontering ska ske på ett säkert sätt.

Planen ska upprättas av en person som har god kunskap om och erfarenhet av arbete med ställningar. Planen ska innehålla uppgifter om

  • den ställning som ska användas
  • hur ställningen ska uppföras, användas och monteras ned
  • hur de som uppför eller monterar ned ställningen ska skyddas mot fall och belastningsskador
  • hur övriga risker som kan uppkomma ska förebyggas.