Produktkrav för ställningar

En ställning ska vara stabil och ha säker, bekväm och ändamålsenlig åtkomst och arbetshöjd. Det ska finnas tillräckligt med plats för användare, verktyg och material. Arbetet ska kunna utföras i arbetsställningar som inte ger olämpliga fysiska belastningar. Användarna ska kunna röra sig utan risk för att fastna i eller stöta emot utstående eller nedhängande ställningsdelar eller föremål på ställningen.

Justerbara ben (fotspindlar) för justering av ställning under uppförande och vid senare sättningar i underlaget
Mycket god åtkomst till arbete och verktyg

Ställningen ska ha ett ordentligt underlag. Man ska använda underlagsplankor eller liknande med så stor bäryta så att trycket mot underlaget inte blir för stort. Om det förekommer sättningar efter att ställningen har uppförts, ska dessa genast kompenseras genom justering av själva ställningen eller genom användning av justerbara ben.