Rapportering av olyckor

  • Många företag har egna, företagsinterna säkerhetsregler som truckförare ska följa.
  • Du ska omedelbart rapportera missöden och olyckor till din arbetsgivare.
  • Om du upplever en situation där du anser att säkerheten inte kan garanteras, är det ditt ansvar att parkera trucken och underrätta arbetsledningen.