Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter

Kursmaterialet bygger på Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter (TLP 10).

Riktlinjerna i TLP 10 är utarbetade för att du som truckförare ska vara med och bidra till att:

 • säkerheten ökar
 • personskadorna minskar
 • effektiviteten förbättras
 • kostnaderna sänks

Kunskapsmål

 • risker och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens konstruktion
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • material- och godshantering
 • ett ergonomisk arbetssätt
 • daglig tillsyn
 • daglig tillsyn

Färdighetsmål

 • daglig tillsyn
 • manöverdon, symboler, förarplats
 • truckkörning
 • materialhantering