Riskanalys

Fyra enkla faktorer är kärnan i en riskvärdering:

  • Tänk igenom vad som kan gå fel i det arbete som ska utföras
  • Tänk igenom vad du kan göra för att förhindra att kritiska moment går fel.
  • Om något går fel, vad kan du göra för att minimera konsekvenserna?
  • Gå systematiskt igenom de arbetsmoment som du ska utföra så att du kan hitta eventuella riskmoment.

Vi bör tänka igenom dessa faktorer i alla arbeten som vi utför. Då gör vi vår egen riskvärdering varje dag!