Säker parkering

  • När en personlift parkeras, är det viktigt att den placeras på en plats där den inte är till hinder för annan trafik, nödutgångar och liknande. Tänk på att säkra maskinen mot oavsiktlig rullning genom att använda parkeringsbromsen och/eller placera klossar framför hjulen.
  • Personliften ska vara låst, så att den inte kan utsättas för obehörig användning.