Säker zon för ställningsbyggare

Säker zon är ett område som är säkrat mot fall och där ställningsbyggaren kan arbeta utan att han måste använda personlig fallsäkringsutrustning. Golvet måste vara komplett och det ska åtminstone finnas en handlist monterad. Detta område kan användas av ställningsbyggare, men dit får inte användare av ställningen ha tillträde.

För flera fabrikat av prefabricerade fasadställningar är det möjligt att montera skyddsräcket från en lägre nivå. Det är viktigt att skyddsräcken sätts upp så snabbt som det är praktiskt möjligt och inte tas bort förrän allt arbete är avslutat och det inte längre finns någon risk för fall.

Genom att använda säker zon kan man arbeta mer effektivt och samtidigt säkert. Man monterar så mycket som möjligt från den underliggande nivån och sätter dit handlist/räckverk innan man går in i den säkra zon som på så sätt skapas. Om detta inte är möjligt, måste man fästa fallselen i en fästpunkt tills ett handräcke har monterats.