Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring

Ställningsbyggnaden utgör en riskzon både under uppförande, användning och nedmontering. Det är därför viktigt att man hela tiden har kontroll över omgivningarna kring ställningen.

Man måste bedöma vilken slags verksamhet som pågår i det område där ställningen ska uppföras. Vilka åtgärder man vidtar för att säkra området runt ställningen beror på verksamheterna där. En ställning som ska uppföras inne i avgångshallen på en flygplats eller i ett köpcentrum medför helt andra krav än en ställning som ska uppföras på tomten till en privatbostad.

Det ställs höga krav på riskbedömning och säkring av en ställning som ska stå i ett område med mycket persontrafik