Skärmtak

Arbetsplatser och ingångar i närheten av en ställning ska säkras med skärmar när inte skyddsräcke och eventuellt extra skydd (nät och liknande) ger tillräcklig säkerhet. Skärmen bör ha en lutning om ca 1:4 in mot ställningen och vara utformad så att fallande föremål fångas upp och inte faller in på ställning eller skydd med så stor kraft att de kan skada personer som uppehåller sig där.

Skärmtak