Skydd mot fall och ras

En ställning ska vara försedd med skyddsräcke där det finns en risk att falla två meter eller mer. Där det finns särskild risk ska det finnas skyddsräcke även vid lägre fallhöjd.

Skyddsräcket ska vara monterat enligt monteringsanvisning, på så sätt garanteras att funktionen följer de krav som finns. Det ska vara tillräckligt högt och ska bestå av överledare, mellanledare och fotlist, eller ge motsvarande skydd på annat sätt. Fotlisten ska vara minst 150 mm

Springor eller öppningar mellan arbetsplan och fotlist bör vara så små som möjligt. På de delar av ställningen som varken används för arbete eller som tillträdesled kan fotlisten utelämnas. Fotlist ska finnas på kortsidorna av trappor, både uppe och nere, dock behövs inte fotlist på sidan i själva trapplöpet.

Ett skyddsräcke ska vara utfört enligt svensk standard SS-EN 12811- 1, där minsta höjden av 950 mm anges. Beroende på riskerna kan ett skyddsräcke dock behöva vara högre.

Skyddsräckets utformning enligt SS-EN 12811
Skyddsräckets för ställning består av överledare, mellanledare och fotlist

När ställningen används som skydd mot fall vid takarbete skall skyddsräcket utformas enligt SS-EN 13374. Detta skiljer sig från ett skyddsräcke i ställningen genom att räcket skall vara minst 1 m högt över takets plan mätt vinkelrätt mot taket.

För att undvika att personer faller till en lägre nivå, och för att undvika risker för olämplig arbetsbelastning, ska avståndet mellan ett arbetsplan och en vägg eller någon annan angränsande konstruktion vara så litet som är praktiskt möjligt. Avståndet får normalt inte överstiga 0,30 m.

Om det inte är möjligt att uppföra ställningen tillräckligt nära väggen bör man montera konsolplan eller sätta upp ett skyddsräcke även på ställningens insida.