Skydd mot fall

  • Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är därför särskilt viktigt att man är medveten om de risker som finns och att man kan säkerställa en trygg arbetsmiljö.
  • Det allmänna kravet när det gäller arbete på hög höjd är att det ska utföras på ett säkert sätt – från en lämplig yta och under lämpliga ergonomiska förhållanden.
  • För en ställningsarbetare betyder detta att ställningen ska erbjuda «trygga arbetsförhållanden vid temporärt arbete på hög höjd.»
  • För en ställningsbyggare blir utmaningen lite större i och med att det är han som bygger den ställning som ska göra arbetsförhållandena trygga vid arbete på hög höjd.
Fallskyddsutrusning vid montering av ställning

Om personlig fallskyddsutrustning behövs eller ej beror på den ställningen du ska använda. Arbetsmiljöverket slår fast att personlig fallskyddsutrustning inte behövs om:

  • Du använder en ställning där räcket monteras nerifrån
  • Du använder ett tillfälligt skyddsräckessystem som monteras på en lägre nivå och sedan skjuts upp till nästa nivå

I båda fallen ovan är det en förutsättning att överledare och mellanledare finns på plats i räckessystemet.

Om man däremot bygger ställningen på ett annat sätt än ovan måste man använda personlig fallskyddsutrustning. Fallskyddsutrustningen ska monteras på ett sätt så att krafterna som uppstår vid ett fall kan upptas. I monteringsanvisningen skall det framgå var i ställningen man kan säkra sig, om man använder en prefabricerad ställning. Om det inte framgår av instruktionerna ska man fråga tillverkaren eller leverantören.