Stödben

  • För att en personlift utan nödvändiga motvikter ska vara stabil, är det vanlig att den förses med stödben. Stödbenens funktion är att ge personliften större bottenyta.
  • Om personliften används utan att stödbenen är i rätt läge, är det stor risk för att personliften välter.
  • Det finns många olika typer av stödben. Det är därför viktigt med god utbildning så att stödbenen används så som tillverkaren har tänkt. Läs alltid användarhandledningen.
  • Stödben ska ha en «mjuk» anläggsyta (rörlig, så att den får god kontakt med underlaget).
  • För att öka stödbenens bärförmåga kan det vara aktuellt att använda underlagsplattor under stödbenen. Undvik att använda stålplattor, eftersom de är för glatta.
  • Vissa självgående personliftar levereras med utdragbara axlar för att ge personliften större bottenyta och därmed högre stabilitet.