Svensk standard (SS)

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Standarder är frivilliga verktyg som ger hjälp att följa lagstiftningen.

Svenska Institutet för Standarder (SIS) driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Även om lagen inte kräver efterlevnad av standarden, så är standardens beskrivningar att betrakta som vedertagna lösningar. Om man väljer att inte följa standarden utan hellre väljer egna lösningar så måste man kunna visa upp de beräkningar och värderingar som ligger till grund för de val man har gjort.

Alla svenska standarder har en identifiering som utgörs av en bokstavkod och ett nummer. Svensk Standard är ett varumärkesskyddat ordmärke.

Sverige är som medlem av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skyldigt att tillämpa alla europeiska standarder och fastställa dem som Svensk Standard. Av alla nya svenska standarder i dag har ca. 95 % europeiskt ursprung.

För ställningar gäller flera standarder.
När den här boken gavs ut gällde följande Svenska Standarder för ställningar: