Tillbehör

Om personliften är försedd med tillbehör, måste detta användas enligt sin bruksanvisning.

  • Många personliftar är försedda med ett kapacitetsdiagram. Det är nödvändigt för att man ska kunna bedöma om man kan använda den aktuella personliften till det arbete som ska utföras.
Kapacitetsdiagram