Tilträdesleder

  • Tillträdesleder till en ställning skall bestå av landgång, trappor eller hiss. Tillträdet kan också ske via byggnaden eller angränsande konstruktion. Endast i undantagsfall är steguppgångar godkända, framförallt när det inte är fysiskt möjligt med de andra alternativen. Undantaget är rullställningar som har andra regler.
  • En steguppgång innebär att man inte kan transportera med sig material upp på ställningen via tillträdesleden. Lösa stegar är förbjudna på ställningar. Detta gäller även trappstegar.
  • En ställning som består av två eller flera fack i längsled ska vara utförd så att tillträde kan ske på ett säkert sätt till varje fack.
  • I långa ställningskonstruktioner, där flera tillträdesleder behövs, bör avståndet mellan dem inte överstiga 25 meter
Tillträde till ställning – olika lösningar
Trapptorn