Titta också efter

Trådbrott i sömmarna, eller om det saknas söm, eller om det finns tecken på brännmärken eller slitage

Kemiska skador, som målarfärgsrester på falldämpare, rep och band

Tecken på annat spill som kan ha ändrat färgnyanser, samt allmän förslitning på grund av UV-strålning

Sprickor och att kanterna på banden är hela

D-krokar och karbinhakar kontrolleras enligt särskilda anvisningar

Fallskyddsutrustningen ska ha en beständig märkning som användaren förstår

Märkningen ska inkludera

  • tillverkare
  • typbeteckning
  • tillverkningsår
  • serienummer
  • EN-nr. och CE-märkning

Om fallskyddsutrustningen består av två eller flera komponenter, ska var och en av dem ha sin egen märkning och bruksanvisning. För utrustning som ska användas i Sverige är endast svensk bruksanvisning tillåten.

Personer som inte förstår skriven svenska ska få bruksanvisningen på ett språk som de förstår.