Trafikregler

  • Trucken är ett motorredskap som lyder vägtrafiklagstiftningen. Allmänna trafikregler gäller.
  • En olycka med truck behandlas på samma sätt som en bilolycka.
  • Truckförare kan bli dömd till både böter och fängelse för trafikbrott.
  • Truckar omfattas av Trafikskadelagen (måste ha en trafikförsäkring).