Tre olika typer av liftar

Typ 1

 • Liftar av typ 1A och 1B är antingen manuellt flyttbara eller monterade på släp
 • Energikällan är som regel ett batteri eller nätspänning, men det finns även liftar med förbränningsmotor.
 • Dessa liftarna har som regel mindre kapacitet och räckvidd än liftar av typ 2A, 2B och 3A och 3B. De är normalt utrustade med stödben som kan vara manuella eller hydrauliska. För att använda dessa säkert är det viktigt att man följer bruksanvisningen.
 • Vikten på den här typen lift varierar från omkring 1100 kg till cirka 3500 kg för släpmonterade liftar. Och från cirka 200 kg till cirka 800 kg for manuellt flyttbara.
 • Arbetshöjden varierar från cirka 9 meter till cirka 30 meter. Räckvidden är upptill cirka 12 meter.
 • Arbetskapaciteten varierar från cirka 80 kg till cirka 230 kg.
 • Körning är tillåten endast när mobilplattformen

Typ 2

 • Liftar av typ 2A och 2B monteras normalt på ett fordon, och energikällan är normalt fordonets förbränningsmotor. De här liftarna har oftast större kapacitet och räckvidd än liftar av typ 1 A/B och 3 A/B
 • Liftarna är oftast utrustade med stödben som kan vara manuella eller hydrauliska. För att använda dessa säkert är det viktigt att man följer bruksanvisningen.
 • Vikten på denna typ av lift varierar från cirka 3500 kg till cirka 50.000 kg.
 • Arbetshöjden varier från cirka 14 meter till över 100 meter. Räckvidden är upptill cirka 40 meter.
 • Arbetskapaciteten varierar från cirka 200 kg till cirka 500 kg.
 • Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassit.
Lift 2B

Typ 3

 • Liftar av typ 3A och 3B har normalt sätt framhjulsdrift. Man kör oftast liften samtidigt som man gör höjdarbeten. Energikällan är batteri eller förbränningsmotor.
 • Dessa liftarna har normalt sätt större kapacitet och räckvidd än liftar av typen 1 A/B, men mindre kapacitet och räckvidd än liftar av typ 2 A/B. De är oftast inte utrustade med stödben, utan har motvikt. För att använda liften säkert är det viktigt att man använder den på fasta underlag som tål maskinens vikt och följer bruksanvisningen. Undvik brunnslock, skakningar, trottoarkanter etc.
 • Om liften tillhör grupp B, kan den vanligtvis användas i sluttningar.
 • Vikten på denna typ av lift varierar från cirka 600 kg till cirka 27.000 kg.
 • Arbetshöjden varierar från cirka 4 meter till cirka 56 meter. Räckvidden är upp till omkring 25 meter
 • Arbetskapaciteten varierar från cirka 130 kg till cirka 1.000 kg
 • Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en kontrollplats på arbetsplattformen
Lift 3B