Truckens skylt och betydelse för lyft

Som truckförare måste du känna till:

  • lyftkapaciteten och det tyngdpunktsavstånd som kapaciteten gäller för
  • lyfthöjd, eventuellt frilyft och lägsta körhöjd
  • eventuell kapacitetssänkning vid höga lyft
  • truckens vikt och axeltryck.

Om du använder tillsatsaggregat ska detta ha en skylt som anger:

  • aggregatets tyngd
  • aggregatets tyngdpunktsavstånd
  • maximal lyftförmåga.

Lyft aldrig mer än truckens och aggregatets
högsta tillåtna kapacitet!