Tyngdpunkt på olika höjder

Högt lyft / stor arbetshöjd

Många personliftar har en stor arbetshöjd och lång räckvidd. Det gör att användaren måste ta särskild hänsyn. Om man använder en självgående personlift på stora höjder, kan små ojämnheter i underlaget leda till stora rörelser i arbetskorgen eller på arbetsplattformen

Små ojämnheter kan leda till stora rörelser i arbetskorgen
Horisontell rörelse ut från chassi

Hävstångsprincipen

  • Hävstångsprincipen kan formuleras som kraft gånger kraftens arm = last gånger lastens arm.
  • Vardagligen används den enkla hävstångsprincipen i anordningar som gungbräden, kofötter, åror och liknande.
  • För en personlift som rör sig horisontellt ut från chassit, kommer hävstångsprincipen att gälla. Om vikten av arbetskorgen × längden av bommen blir större än motvikten, kommer personliften att välta.

Personliftens stödyta/vältlinjer

  • Personliftens stödyta är den yta som befinner sig innanför de linjer som förbinder hjulen eller stödbenen.
  • Formen på stödytan varierar med placeringen av hjul och/eller stödben.
  • De linjer som förbinder hjulen eller stödbenen kallas vältlinjer, eftersom personliften välter om den sammantagna tyngdpunkten hamnar utanför dessa.