Typer av prefabricerade ställningar och kopplingar

Det allmänna kravet på prefabricerade ställningar, kopplingar och övriga komponenter i ställningarna är att de ska ge betryggande säkerhet vid uppförande, användning och demontering, särskilt när det gäller

  • bärförmåga, hållfasthet, stabilitet och skydd mot deformationer
  • skydd mot fall
  • ergonomi och hanterbarhet. Det är vidare viktigt att komponenterna i ställningar och väderskydd är så robusta att de tål normal behandling på arbetsplatser. Material enligt standarderna i SS-EN 12811-serien är normalt godtagbara. Stålmaterial bör vara varmförzinkat, målat eller behandlat på ett sätt som ger ett gott korrosionsskydd.
Ställning och monteringsanvisning