Underbyggnad och underlag

I samband med att en ställning planeras ska underlaget kontrolleras, så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Det första man sätter upp när man ska börja uppföra en ställning är bottenskruven. Denna är normalt justerbar minst 500 mm, så att man kan justera ställningen till vågrätt läge även om underlaget är lutande. Det är viktigt att underlägget är plant mot bottenskruven så att hela bottenskruvens yta har kontakt med underlägget. Om underlaget är sluttande får man gräva ut så anläggningen blir plan eller palla upp med kilar.

Ställningen ska ha ett ordentligt underlag. Man ska använda underlagsplankor eller liknande med så stor bäryta så att trycket mot underlaget inte blir för stort. Om det förekommer sättningar efter att ställningen har uppförts, ska dessa genast kompenseras genom justering av själva ställningen eller genom användning av justerbara ben.

Även plattor av stål och aluminium kan användas, med då ska man vara medveten om att det kan bli för låg friktion mellan fotplatta och underlagsplatta (metall mot metall).

En underpallning av plank fördelar ställningens vikt över en större yta