Underhåll och tillsyn

Tillverkarens monteringsinstruktion ska beskriva krav på underhåll, lagring och kassering av ställningskomponenter. Ställningskomponenterna ska lätt kunna rengöras och underhållas.

Efter användning ska alla komponenter kontrolleras och sorteras

Material till ställningar ska granskas noga före varje uppsättning. Material eller komponenter med defekter av betydelse för säkerheten får inte användas. Detta gäller till exempel defekter som

  • skadade komponenter
  • komponenter med rost eller andra korrosionsangrepp, eller
  • trämaterial eller komponenter med röta, skevhet eller sprickor.
  • Det är särskilt viktigt att kontrollera att spiror och arbetsplanskomponenter är fullgoda. Skador som kan leda till brott ska kontrolleras.
  • Material och utrustning som vid kontroll inte är tillfredsställande ska tydligt märkas eller göras oanvändbara för ställningsändamål.
  • Komponenter som är skadade ska repareras innan de förvaras tillsammans med användbar materiel. Komponenter som inte kan repareras ska kasseras.