Utbildning på liftar av typ 2

  • Liftar av typ 2A och 2B är specialmaskiner; exempel på typ 2A är spårbundna saxliftar, exempel på typ 2B är underbroliftar, spårbundna bomliftar och elverksliftar. Dessa lifttyper finns normalt inte med vid en vanlig LLP-basutbildning.
  • För att arbeta med liftar av typ 2A och 2Bbehövs en mer omfattande utbildning än LLP-basutbildning. Basutbildningen är en bra grund att utgå från, men den måste kompletteras med mer utbildning på den specifika maskinmodellen. En sådan utbildning utförs oftast av leverantören av maskinen, eller internt i det specialistföretag som använder maskinen