Utbildningsbevis

Utbildningsbevis

När man har genomgått allmän utbildning om ställningar, kan man anses vara kvalificerad för uppförande, demontering, ändring och underhåll av ställningar med högst 9 m (fyra bomlag) till arbetsplan och där utformningen framgår av monteringsanvisningen för den aktuella ställningen. Dokumentation ska utfärdas som anger att denna utbildning har följt anvisningarna och har gett godkänt resultat. Den arbetsgivare som inte kan uppvisa dokumentation på genomförd utbildning ska för varje arbetstagare för vilken dokumentation om utbildning saknas betala en sanktionsavgift.

Fördelar med utbildningen

Förutom att lagen kräver det, är det viktigt för säkerheten vid arbete på hög höjd att man har grundläggande utbildning om korrekt uppförande och användning av den utrustning man behöver. Detta gäller både arbetsplattform, personlig säkerhetsutrustning och säkring av verktyg samt inte minst säkring av området så att utomstående inte utsätts för risk. Denna typ av utbildning gör därför arbetet tryggare – inte bara för den som uppför ställningen utan även för den som ska använda den, och inte minst för andra personer som vistas i närheten av den.