Val av lift

Det finns många olika personliftar med varierande arbetshöjd, räckvidd och lyftkapacitet. Därför är det många faktorer som måste bedömas innan man väljer personlift för det jobb som ska utföras. Exempel på detta kan vara:

  • Vilket jobb ska utföras?
  • Hur många personer ska lyftas?
  • Behövs särskilda verktyg och särskild utrustning?
  • Behöver man manövrera personliften när den är upplyft?
  • Vilken lyfthöjd och räckvidd krävs?
  • Blåser det där personliften ska användas?

Detta är exempel på faktorer som kan vara aktuella att bedöma (listan är inte uttömmande)