Val av seltyp

Korrekt justering och användning

Det är viktigt hur du sätter på dig en sele. Det finns flera typer av selar som är anpassade för olika arbetsuppgifter, från fallsäkring av standardtyp till fallsäkring vid arbete på mast/stolpe och i brunn/cistern/schakt.

D-ring på ryggen måste justeras in så att den ligger mellan skulderbladen. Den främre D-ringen ska placeras ungefär vid nedre delen av bröstkorgen.

Åtdragning av lårremmar
Inställning av höjden
D-ring på ryggen mellan skulderbladen och med stöd under sätet
Rätt placerad D-ring på framsidan

Höjdinnställningen är viktig för att ge stöd under sätet. Selarna tillverkas i olika storlekar!

Lårremmarna måste dras åt «bekvämt» och selen ska ge tillräckligt stöd under sätet vid fall. Om selen sitter för löst kan det leda till allvarliga skador på kroppen vid ett fall. Du ska kunna föra in handflatan under remmarna – du ska kunna arbeta och röra dig med selen på.

Selens uppgift är att fördela restkrafterna över kroppen. Bromsen mellan selen och förankringspunkten minskar fallkrafterna.

Bromsen som du kopplar mellan selen och förankringspunkten – oavsett om det är ett säkerhetsblock enligt EN 360, falldämpare enligt EN 355 eller linsystem enligt EN 353-2 – stoppar upp fallet och minskar de krafter som överförs till selen till maximalt 6 kN = 600 kg. Detta förutsatt att utrustningen används korrekt enligt bruksanvisningen.

Om det finns risk för fall rekommanderar vi att du använder fästpunkten på selens baksida. Detta för att ge kroppen ett så rakt fall som möjlgt, med bästa möjliga överföring till kroppen av den maximala belastningen 600 kg.

  • Om du kan använda utrustningen åtkomstbegränsande, aktivt och fallförebyggande kan du använda en fästpunkt på selen som gör det bekvämt att arbeta.
  • En standardsele för bygg-, anläggnings- och industrisektorn är godkänd enligt standarden EN 361, med fästpunkter på bröstet och/eller ryggen.
  • Det finns även selar kombinerade med stödbälte enligt EN 358, och då finns det fästpunkter för en stödlina. De används ofta i mast och stolpe och i vissa monteringsarbeten.

Dessutom finns det sittselar enligt EN 813, som har en främre fästpunkt på magen. De selarna kan ha fästpunkter på ryggen, bröstet, i bältet och framtill på magen.

Det är viktigt att förstå begränsningen i vilken typ av utrustning som kan kopplas till vilken fästpunkt på selen.

Dessutom är det viktigt med kamratkontroll när du ha tagit på dig all utrustning.

När du har hittat en säker förankringspunkt och satt på dig en sele i rätt storlek måste du välja en av följande falluppfångande produkter – när det finns risk för fall.

Endast en av följande – inte flera i följd – korrekt kopplad mellan sele och förankringspunkt, eventuellt med hjälp av en förankringsanordning till din förankringspunkt.