Vanliga orsaker till olyckor

  • dålig planering
  • mänskliga misstag
  • oväntade händelser
  • bristande kontroll över arbetsutrustningen
  • dålig förberedelse av arbetsplatsen
  • bristfälliga anvisningar
  • dålig utbildning