Varför lära upp en truckförare?

Målet är att missöden och olyckor ska undvikas med hjälp av rätt arbetssätt, kunskap och färdighet.

För att bli en god truckförare krävs det:

  • bra arbetssätt
  • nödvändiga kunskaper
  • goda färdigheter.